Huis van districtshoofd, Moroto, Uganda

Astri Griffins vader, Mr R. D. Cordery, was districtshoofd in Uganda in de jaren vijftig en zestig. De familie Cordery verhuisde veel en woonde in drie verschillende huizen, ongeveer een jaar in ieder huis.

Contribution by: Astri Griffin

Images

District commissioner's house, c. 1960, Moroto, Uganda ©Astri Griffin

District commissioner's house, c. 1960, Moroto, Uganda ©Astri Griffin