Huis Banjoemas, Java, Indonesië

Benny Bloem en Gerry van Hout voor het huis waar de familie Van Hout woonde in Banjoemas, Java. De foto is genomen in de jaren 1934/1935. De tweede foto van hetzelfde huis is gemaakt in de jaren 1970. 

Contribution by: Han van Drunen

Images

Huis Banjoemas, c. 1934/1935 Java, ©Han van Drunen

Huis Banjoemas, c. 1970 Java, ©Han van Drunen